Widget Recent Post No.

Η ανάπτυξη της μελισσοκομίας μέσα απο την εμπειρία ενός παλιού μελισσοκόμου!!!Για να γίνει η μελισσοκομία ένα αποδοτικό - βιώσιμο επάγγελμα και να απαλλαχθεί από τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Αλλαγές που πρέπει να απαιτήσουν όλοι οι μελισσοκόμοι μικροί μεσαίοι και μεγάλοι μέσω συνεργασίας αλληλεγγύης και σωστού προγραμματισμού! Στα πλαίσια του συνεδρίου μελισσοκομίας μίλησαν πολλοί επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες μελισσοκόμοι και σήμερα θα σας μεταδώσουμε όλα τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις που μπορούν να οδηγήσουν τη μελισσοκομία σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί η δύναμη είναι στα χέρια μας, αρκεί να το καταλάβουμε...


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Η χλωρίδα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι πλούσια, μπορεί να συντηρήσει τα μελίσσια της περιοχής. Οι χάρτες αποτύπωσης της χλωρίδας διευκολύνουν τους μελισσοκόμους και θα πρέπει να αποτελέσουν βάση λεπτομερέστερης περιγραφής.

2.Τα πεύκα, τα έλατα, οι βελανιδιές και άλλα δασικά φυτά δίνουν τεράστιες δυνατότητες στην ελληνική μελισσοκομία και ο κλάδος θα πρέπει να αναζητήσει καλύτερους τρόπους αξιοποίησής τους.

3.Το μελιτογόνο έντομο Metcalfa pruinosa μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το εισόδημα του Έλληνα μελισσοκόμου χρειάζεται όμως προσοχή γιατί η εξάπλωσή θα συνοδευτεί με εκτεταμένη χρήση χημικών φαρμάκων και απώλειες των μελισσών.

4.Τα ελληνικά μέλια έχουν υψηλή βιολογική δράση η οποία θα πρέπει να αναδειχθεί (διαφήμιση).

5.Η εργασία για την ταυτοποίηση της ελληνικής πρόπολης από διάφορες περιοχές της χώρας έχει προχωρήσει αλλά απαιτείται συνεργασία των μελισσοκόμων στην αποστολή δειγμάτων στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας ΑΠΘ.

6.Επιλογή για μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερα μελίσσια μπορεί και θα πρέπει να κάνει κάθε μελισσοκόμος στα δικά του μελίσσια.

7.Το μικρό σκαθάρι της κυψέλης συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα μας, έχει όμως περιοριστεί στην γειτονική Ιταλία.

8.Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων (Varostop, Cumavar, ABvarC-Tablets, Rulamit-VA, Ecostop κ.ά)τα οποία εμφανίζονται ως γενόσημα στη μελισσοκομία. Μερικά από αυτά είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες και αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα της μέλισσας.

9.Για να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στις μέλισσες θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά η υπάρχουσα νομοθεσία όσο αφορά την χρήση φυτοφαρμάκων. Η εκπαίδευση των γεωργών να γίνεται με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων μελισσοκομίας. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του κλάδου με τη Συντονιστική Εθνική Αρχή, με το Συμβούλιο Προστασίας των μελισσών, τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστήμονα μελισσοκομίας στη Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών φαρμάκων. Ο Συντελεστής Κινδύνου των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων πρέπει να επαναπροσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τη χρόνια τοξίκωση των μελισσών.

10.Θα πρέπει να καθιερωθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ως απαραίτητα κριτήρια μαζί με τα μικροσκοπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικών για τον προσδιορισμό της βοτανική προέλευσης του θυμαρίσιου μελιού.

11.Το ΥΑΑΤ καλείται να προχωρήσει στην υπογραφή των ποιοτικών κριτηρίων του βασιλικού πολτού και της γύρης.

12.Το δηλητήριο της μέλισσας μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό επιπρόσθετο εισόδημα για το μελισσοκόμο.

13.Η εισαγωγή υποβαθμισμένου , φθηνού μελιού και η ανεξέλεγκτη διάθεσή του σαν ελληνικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με πιστοποίηση και διάκριση του εγχώριου προϊόντος με το ελληνικό σήμα και σήμα ποιότητας από την Περιφέρεια.

ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Το Πανελλήνιο Επαγγελματικό Συνέδριο θα διοργανώνεται κάθε πρώτη ή δεύτερη χρονιά ανάλογα με τα προβλήματα του κλάδου.

2.Θα πρέπει όλοι οι φορείς με σύμπνοια να θέσουν ως προτεραιότητες, την αναγνώριση του μελιού ως εθνικού προϊόντος, την ανάδειξη της ταυτότητάς του, τη στήριξη της αγνότητας και της καθαρότητάς του, την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και τη διαφήμισή του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3.Υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης του Ν. 4015 σε ότι αφορά τους ελέγχους των συνεταιρισμών Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αλλαγή του πλαισίου περί ευθύνης των οργάνων διοίκησης των συνεταιρισμών και των συλλόγων.

4.Δεν πρέπει ο κλάδος να αγνοήσει και να αδιαφορήσει για το Νόμο 4015, αλλά αντίθετα θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να αναζητήσει λύσεις μέσα από τις προτάσεις του. Οι Σύλλογοι θα πρέπει να παραμείνουν καθαρά Μελισσοκομικοί.

5.Προτείνεται μια Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων ανά περιφέρεια με συμμετοχή το λιγότερο πέντε συλλόγων και δημιουργία Συνομοσπονδίας.

6.Οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ. Να δημιουργηθεί νέος κανονισμός ασφάλισης μελισσοσμηνών με προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Εκ μέρους του ΕΛΓΑ να υπάρξει σύστημα επιτήρησης από έμπειρους κτηνιάτρους και γεωπόνους του Οργανισμού, για την καταγραφή των ασθενειών ανά νομό αλλά και για την έγκαιρη πρόληψή τους .

7.Να γίνει αναλυτική απογραφή όλων των μελισσοκόμων και των μελισσοσμηνών. Καθιέρωση βιβλιαρίου υγείας των μελισσιών και υποχρεωτικός κτηνιατρικός έλεγχος δύο φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο).

8.Εκπαίδευση των νέων μελισσοκόμων από τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές και κατοχύρωση του μελισσοκομικού επαγγέλματος, χωρίς την οποία δεν θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα.

9.Οι δασικοί δρόμοι, στους οποίους εδώ δεκαετίες και τοποθετούνται μελισσοσμήνη, πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο πέραν του Ν. 1501/2008.

10.Να υπάρχει πραγματικό όφελος της μελισσοκομίας από τα προγράμματα επιδοτήσεων της ΕΕ.

11.Να γίνει επιλογή, βελτίωση και διάθεση αυτόχθονων φυλών μελισσών από όλα τα ενδιαφερόμενα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Να απαγορευτεί η εισαγωγή ξένων φυλών μελισσών για τον κίνδυνο μεταφοράς ασθενειών και αλλοίωσης των αυτόχθονων φυλών.

12.Η μέλισσα να ανακηρυχθεί ως Έντομο Εθνικής σημασίας.

13.Να εμπλουτιστούν χέρσες εκτάσεις με μελισσοκομικά φυτά.

14.Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης αδειών συσκευαστηρίων και οι άδειες για φορτηγά αυτοκίνητα.

15.Οι εκπαιδεύσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν όσο αφορά το περιεχόμενο, τους εισηγητές και το χρόνο πραγματοποίησής τους. Προτείνεται οι σύλλογοι να αναλάβουν τις εκπαιδεύσεις.

16.Ο κλάδος χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί ιδιαίτερα ως προς την συνδικαλιστική του πορεία.

17.Αντιμετώπιση της μεγάλης εισαγωγής Βουλγαρικών μελιών αγνώστου ποιότητας.

18. Αντιμετώπιση της μεγάλης εισαγωγής φαρμάκων, μη εγκεκριμένων και ειδικότερα από τις γειτονικές χώρες(Τουρκία –Βουλγαρία).

19.Για να εκδοθεί μελισσοκομικό Βιβλιάριο θα πρέπει ο μελισσοκόμος να είναι μέλος ενός Μελισσοκομικού Συλλόγου και να έχει παρακολουθήσει οργανωμένα μαθήματα μελισσοκομίας.

20.Να γίνουν δενδροφυτεύσεις σε άγονες εκτάσεις και στις περιοχές που θα υποδείξουν οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι. Να οριστικοποιηθεί το θέμα της τοποθέτησης των μελισσιών, σε συνεργασία με τους μελισσοκομικούς φορείς.

21.Να ορισθεί νομικά η δημιουργία ανά νομό αλλά και ανά περιφέρεια τμήμα ταχείας επέμβασης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος σε δρόμο η κατοικημένη περιοχή, σε συνεργασία με την Αστυνομία-Πυροσβεστική.

22.Αλλαγή νοοτροπίας στη Δασική πολιτική της χώρας και σχεδιασμός άμεσα εθνικής δασικής πολιτικής για τη μελισσοκομία. Δημιουργία Τμήματος μελισσοκομίας στη Γενική Δ/ση Δασών στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης.

23. Να δημιουργηθούν εργαστήρια έρευνας μελιτογόνων φυτών στα δύο Ινστιτούτα δασικής έρευνας της χώρας και να στελεχωθούν με ειδικούς ερευνητές.

24.Διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία χώρων εγκατάστασης μελισσοκομείων, για να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση περιοχών με δυνατές μελιτοφορίες.

25.Δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων με δενδροφύτευση επιλεγμένων μελισσοκομικών φυτών σε δασικές εκτάσεις που θα παραχωρηθούν από την πολιτεία προς εκμετάλλευση σε μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς ή συλλόγους.

26.Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Χαλκιδική θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στην μελισσοκομία όπως τη θανάτωση των μελισσών και του γόνου τους, τον περιορισμό της διαθέσιμης τροφής τους, τη ρύπανση της τροφής και των προϊόντων τους, την έξαρση των ασθενειών, τη δυσφήμιση των προϊόντων κυψέλης.

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Παιδια, θα πρεπει να αποφασισετε επιτελους. Την μια μερα δημοσιευετε αρθρα για το τελος της μελισσοκομιας στην Ελλαδα και την αλλη κανετε στριφη 180 μοιρες (360 που λεει και ο... μηχανικος πρωθυπουργος μας).
  Να ασχοληθουμε ενεργα ναι η οχι; Αξιζει τους κοπους η χαμενα χρηματα, χρονος και η προσπαθεια;
  Ξεκαθαρη απαντηση παρακαλω, οχι μισολογ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παιδια, θα πρεπει να αποφασισετε επιτελους. Την μια μερα δημοσιευετε αρθρα για το τελος της μελισσοκομιας στην Ελλαδα και την αλλη κανετε στριφη 180 μοιρες (360 που λεει και ο... μηχανικος πρωθυπουργος μας).
  Να ασχοληθουμε ενεργα ναι η οχι; Αξιζει τους κοπους η χαμενα χρηματα, χρονος και η προσπαθεια;
  Ξεκαθαρη απαντηση παρακαλω, οχι μισολογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπροστα απο καθε παραγραφο ξεκιναει με την λεξη "Να".εσενα σου εμπνεει εμπιστοσυνη αυτο το αρθρο;ποιο πολυ με προεκλογικο κειμενο μοιαζει.εδω δεν εχουν καταφερει τοσα χρονια να κανουν τιποτα και περιμενεις εσυ να γινουν ολα αυτα;αγορι μου αν αγαπας την μελισσα οταν σε τσιμπαει προχωρα αν οχι παρατα τα και μην στεκεσαι σε συγγραματα ονειρικα.μακαρι να γινονταν απο ενα τον χρονο αλλα...(μαζι τα φαγαμε οπως ειχε πει και ο παγκαλος)δυστυχως στην ελλαδα των λαμογιων δεν γινονται αυτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ. ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΥΛΟ. ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ως ερετικος στον ορο επιστημονες, και στα συνεδρια, με θεματα περισσοτερο μελι ανα κυψελη και ολα αυτα που δεν υπαρχει λογος να ξανα τονισω, απαλαγμενος απο το ανχος αν οτι γραψω αρεση, καταθετω την αποψη μου χωρις να υποβαθμιζω ανησηχειες και προβληματισμους, καθως και εμενα με απασχολουν ολα αυτα. παρατηρησα μεσα στο κειμενο τον ορο 'υποβαθμισμενα εισαγωμενα μελια' και αμεσως σκευτηκα. μηπως σε 'χ' χρονια ακουσουμε ξαφνικα τον ορο 'υποβαθμησμενα ελληνικα μελια'. και θα μου πη καποιος και ευλογα, ποσο κιλα μαλακας εισαι. και θα απαντησω πολλα για σημερα, δεν ξερω ποσα θα ειμαι σε δεκα χρονια εαν ζω. μιλησα με μια φιλη που εξαγη το μελι της γερμανια, το καταφερε μαζι με την οικογενεια της με τα κοπων και βασανων. το πρωτο πραγμα που μου τονισε ηταν το βραβειο που κερδισε σε διαγωνισμο μελιου στην αγγλια. ενδιαφερθηκαν να γνωρισουν τον τοπο που εχει τα μελισσια τον τροπο που δουλευη αυτα, και βεβαια τα φαρμακα. μεγαλη υποθεση αυτο. σε αρθρο της η ορεινη μελισσα αναφερθηκε στον κυριο τσισμινη, επαγγελματια μελισσοκομο, κοντα στα 1700 μελισσια, ο οποιος επενδησε σε κατι φυσικο. παρειγκηλε 500 πηλινες κυψελες για φυσικη μελισσοκομια και εμπορικη προοπτικη. δεν μπορειτε ποσο χαρηκα οταν το διαβασα αυτο, που το εκανε επαγγελματιας. και τονιζω κατι, προσωπικα ξερω λιγα ο κυριος τσισμινης δεν νομιζω απλα να πειραματιζετε. 500 πηλινες κυψελες. μηπως πρεπει να γινουμε εμεις οι ιδιοι οι μελισσοκομοι επιστημονες, μηπως πρεπει να ανοιξουμε τα ματια μας και τα αυτια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για οποιαδήποτε ερώτηση πάνω στις αναρτήσεις μας , αφήστε ένα σχόλιο και εμείς με χαρά θα σας απαντήσουμε. Ορεινή Μέλισσα! Καλώς Ήρθατε!