Widget Recent Post No.

Έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου: Όλη η διαδικασίαΕπανερχόμαστε μετά από δύο χρόνια με ό,τι νεότερο ισχύει σχετικά με την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου από νέους μελισσοκόμους ή την ανανέωση των παλιών. Για το τι ίσχυε το 2015 δείτε εδώ. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν νέοι και παλιοί μελισσοκόμοι, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται εν έτει 2017 είναι τα εξής:

Χορήγηση κωδικού αριθμού


 1. Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – ∆ήλωση
 2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθµός

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους νέους μελισσοκόμους είναι:


 • Αίτηση-∆ήλωση, εις διπλούν στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας
 • Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουµένων στην Αίτηση- ∆ήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).
 • ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης µελισσοσµηνών.
 • Βεβαίωση περί κατοχής µελισσοσµηνών, από Μελισσοκοµικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου. Εάν στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του µελισσοκόµου δεν υπάρχει Μελισσοκοµικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον µελισσοκόµο στην προαναφερθείσα ∆ήλωση του Ν.1599/86.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους κατόχους παλαιών μελισσοκοκομικών βιβλιαρίων είναι:


 • Τα 1,2 και 3 της προηγούµενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθµός του παλαιού Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου)

Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την ΔΑΟΚ, χορηγείται στους Μελισσοκόµους ο Κωδικός τους Aριθµός.

Επιτόπιος έλεγχος


 1. Ο ενδιαφερόµενος πυροσφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτοπίου Ελέγχου για τη ∆ιαπίστωση Σήµανσης των Κυψελών στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη.
 2. ∆ιενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.
 3. Εκδίδεται η Βεβαίωση.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

Α. Νέοι μελισσοκόμοι: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους.

Β. Κάτοχοι παλαιών μελισσοκομικών βιβλιαρίων: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήµανσης των κυψελών τους. Το παλαιό Μελισσοκοµικό τους Βιβλιάριο θεωρείται ή κατατίθεται για έκδοση νέου στη ∆/νση Αγροτικής Οικοµοµίας και Κτηνιατρικής που το είχε εκδώσει.

Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Αφού προσκοµισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται το Μελισσοκοµικό Βιβλιάριο από την αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

www.agro24.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια