Widget Recent Post No.

Αποκαλύψεις για τη μελισσοκομία που ανατρέπουν δεδομένα....


Η αύξηση της ζωής της μέλισσας και η αύξηση της παραγωγής, για τις Ελληνικές συνθήκες είναι πραγματοποιήσιμες , γιατί οι κύριες σοδειές μελιού παράγονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού που μειώνεται και ο γόνος ! Οπότε η παράταση της ζωής της μέλισσας έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή!

Η συνολική έκταση της Ελλάδας 131.957km2. άρα η μελισσοκομική μας πυκνότητα έχει πλέον φτάσει τα 13,6 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, κάτι που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Αν και στο εξωτερικό υπάρχει μείωση των μελισσιών στη χώρα μας από το 2001 παρουσιάζεται κάθε χρόνο αύξηση.

Έχουμε 1.866.000 (!)μελίσσια και η αυξητική τάση συνεχίζεται, μπορεί λόγω της οικονομικής κρίσης και ενώ ανθίζει η βιομηχανία προσηλυτισμού νέων μελισσοκόμων.

Συγκριτικά, οι ΗΠΑ,με έκταση 9.629.091 km2 (κάπου 73 Ελλάδες) φιλοξενούν μόλις 2.500.000 μελίσσια.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα μας δείχνουν ότι έχουμε συνολική παραγωγή μελιού 15.000 τόνους Συγκριτικά έχουμε :
  1. πρώτη την Ισπανία με 33084 τόνους
  2. δεύτερη την Ιταλία με 23.000
  3. τρίτη τη Ρουμανία με 22224
  4. τέταρτη τη Γερμανία με 20441
  5. πέμπτη τη Γαλλία με 20.000
  6. έκτη την Ουγγαρία με 18.000
  7. έβδομη την Ελλάδα με 15000
  8. όγδοη την Πολωνία με 12.467
  9. ένατη τη Βουλγαρία με 10.595

Το κλίμα της Ελλάδος κατατάσσεται σε ένα ιδιαίτερο τύπο ,τον Μεσογειακό που χαρακτηρίζεται από βροχές κατά την ψυχρή περίοδο της χρονιάς και πλήρη ή σχεδόν πλήρη ανομβρία με υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι!

Τα παραπάνω τα λέμε γενικά για το κλίμα της Ελλάδας, γιατί στις λεπτομέρειες λόγω της γεωγραφικής θέσεις , της ποικιλίας του εδάφους την συνεχή εναλλαγής ξηράς – θάλασσας και της οροσειράς της Πίνδου που χωρίζει την Ελλάδα σε δύο μέρη, βλέπουμε μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων στις διάφορες περιοχές. Δηλαδή από την ξηρο θερμική Αττική και γενικά ανατολική Ελλάδα πάμε στο πιο υγρό της βόρειας και δυτικής Ελλάδας!

Η μελισσοκομική τεχνική χωρίζεται σε δυο κατευθύνσεις!

1. Την πλήρη ανάπτυξη για να μπορεί να προσφέρει το μέγιστο δυναμικό του. Και
2. Την καλή και σωστή διαχείριση του αναπτυγμένου μελισσιού για να πάρουμε ικανοποιητικές ποσότητες μελιού στις ανθοφορίες που θα ακολουθήσουμε.

Τώρα ας σκεφτούμε τους παράγοντες που πρέπει να έχουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό ( άριστη κατάσταση) ώστε να έχουμε την πλήρη ανάπτυξη μελισσιού. Αυτές είναι :

-Μελιτοφορία.

-Παρουσία καλής και ικανοποιητικής ποσότητας γύρης.

-Θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος κ.α.

Εάν ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι ελλιπείς τότε περιορίζεται η ανάπτυξη του μελισσιού,ανεξάρτητα αν οι άλλοι παράγοντες βρίσκονται σε άριστες συνθήκες. Δηλαδή.

Αν δεν βρίσκουν νέκταρ και δεν τροφοδοτούμε, όσοι γύρη και αν βρίσκουν ή έχουν και όσο καλές συνθήκες θερμοκρασίας , υγρασίας υπάρχουν, ο πληθυσμός θα μειώνεται!

Αν τώρα ενισχύσουμε ένα παράγοντα που βρίσκεται σε έλλειψη, τότε παρατηρούμε αύξηση του μελισσιού,μέχρι να περιοριστεί από άλλο παράγοντα.


Αν τώρα τροφοδοτούμε άφθονα τα μελίσσια στην περίπτωση που έχουν έλλειψη από νέκταρ, θα έχουμε πολλοί γόνο, αλλά τόσο όσο μπορούν να καλύψουν οι μέλισσες. Μέχρι εδώ, έχουμε δει,τον ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη, ο παράγοντας τροφή, μετά όμως βρίσκεται σε έλλειψη άλλος παράγοντας που σταματά πάλι την ανάπτυξη!!

Ο μελισσοκόμος γνωρίζει τους παράγοντες που βοηθούν την ανάπτυξη και η προσπάθεια του θα πρέπει να είναι, ώστε να μην υπάρχει έλλειψη σε τροφοδοτήσεις, να διαχειμάζει σε ζεστό και ξερό περιβάλλον, να έχει νέα και καλή βασίλισσα και να έχει κατάλληλες κυψέλες. Τότε μπορεί να φτάσει έως τα 3.200 αυγά ημερησίως Pierre jean –Prost!!

Αυτό που δεν έχουμε κατανοήσει ( προσωπική μου άποψη ) είναι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η πρωτεϊνούχος τροφή της μέλισσας!!!!

Ζώα που δεν τρέφονται σωστά ζούνε λιγότερο, έχουν μειωμένη φυσική κατάσταση, είναι μικρότερα σε μέγεθος και είναι λιγότερο ανθεκτικά στις αρρώστιες!!

Αυτό ισχύει και για τα κορίτσια. Πρώτη η Maurizio 1950 βρήκε και αργότερα επιβεβαιώθηκε και από πολλούς άλλους ερευνητές, ότι η ελλιπείς διατροφή σε πρωτεΐνες μειώνει τη διάρκεια ζωής της μέλισσας, ενώ αν υπάρχει επάρκεια πρωτεΐνης μεγαλώνει την διάρκεια της ζωής της.Αυτό συμβαίνει γιατί η μέλισσα έχει στο σώμα της, τα λιπώδη σώματα, αυτά έχουν αποθηκευτικό σκοπό, για το σώμα της μέλισσας και περιέχουν λίπος, γλυκογόνο και πρωτεϊνικές ενώσεις. Βρέθηκε ότι όταν έχουν ισορροπημένη πρωτεϊνούχο διατροφή, τότε υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεΐνης στα λιπώδη σώματα και η πρωτεΐνη αυτή σχετίζεται με την μακροβιότητα της μέλισσας.Οι χειμερινές μέλισσες έχουν πολλή πρωτεΐνη, στα λιπώδη σώματα και για αυτό ζουν κατά μέσο όρο 140 μέρες (5 μήνες). Οι καλοκαιρινές που έχουν λιγότερη πρωτεΐνη στα λιπώδη σώματα ζούνε 15-38 ημέρες.

Η ποσότητα της πρωτεΐνης στην ενήλικη μέλισσα μπορεί, να αυξάνεται ή να μειώνεται, ανάλογα με την διαθέσιμη ποσότητα γύρης , ενώ είναι αντιστρόφως ανάλογα με το γόνο που εκτρέφει! Προσφέροντας δηλαδή γύρη αυξάνουμε την διάρκεια ζωής της.

Η διάρκεια της ζωής της μέλισσας έχει πολλή μεγάλη πρακτική σημασία στην μελισσοκομική τεχνική!!

Η παραγωγή πληθυσμού στο μελίσσι είναι πολυδάπανη διαδικασία, λόγω κατανάλωσης μελιού και γύρης, μέχρι να αναπτυχθεί και να ενηλικιωθεί η μέλισσα. Η οικιακή μέλισσα τρώει τροφή μέχρι να αρχίσει, να μεταφέρει τροφή στην κυψέλη, όταν γίνει συλλέκτρια. Αν καταφέρουμε να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής της και κατά συνέπεια τον χρόνο που είναι συλλέκτρια, αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την ανάλογη αύξηση της παραγωγής.

Η αύξηση της ζωής της μέλισσας και η αύξηση της παραγωγής, για τις Ελληνικές συνθήκες είναι πραγματοποιήσιμες , γιατί οι κύριες σοδειές μελιού παράγονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού που μειώνεται και ο γόνος ! Οπότε η παράταση της ζωής της μέλισσας έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή!

Αυτά τα γράφω και τα αναφέρω για να ξανασκεφτούμε και να δούμε, πόσο σημαντικό είναι, να είμαστε γνώστες,του μικροκλίματος της περιοχής μας, να έχουμε γνώση των συνθηκών που επηρεάζουν την σωστή ανάπτυξη του πληθυσμού σε ένα περιβάλλον που οι μελισσό χωρητικότητα έχει πλέον κτυπήσει κόκκινο!!!

Ελπίζω με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς , που αναφέρω να μπορέσουμε να δούμε, γιατί μερικές χρονιές τα μελίσσια μας, παίρνουν πατώματα και κτίζουν χωρίς μεγάλο κόπο, ενώ άλλες χρονιές ότι και να κάνουμε δεν μπορούμε να ανεβάσουμε όροφο!!!!

πηγή xmbeekeeping.eu

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια