Widget Recent Post No.

Δύο μελισσοκομικές μέθοδοι για μεγάλη ανάπτυξη των μελισσιώνΥπάρχουν δύο μελισσοκομικές μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόζονται την άνοιξη από πολλούς μελισσοκόμους, όπου μπορούν να βοηθήσουν στο να αυξηθεί η παραγωγή μελιού βοηθώντας τις μέλισσες στο να αποδώσουν τα καλύτερα κατά την κύρια ανθοφορία το καλοκαίρι.
Επέκταση του Γόνου
Η πρώτη μέθοδος βοηθάει ένα μελίσσι το οποίο οδηγείται από μία καλή βασίλισσα και το οποίο είναι «καθαρό» από ασθένειες να αναπτυχθεί πολύ πιογρήγορα. Αυτό κατορθώνεται απλώνοντας τον γόνο. Είναι μία μέθοδος αρκετά κοπιαστική η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές και για αυτό δεν προτιμάτε από επαγγελματίες μελισσοκόμους με πολλά μελίσσια, αλλά, εάν έχουμε λίγα μελίσσια μόνο (ερασιτεχνική-βιολογική μελισσοκομία με μικρό αριθμό μελισσιών), είναι μία μέθοδος που αξίζει να χρησιμοποιηθεί.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Μεταφέρεται όλο τον γόνο στην μία πλευρά της κυψέλης.
Για να τον προστατεύσετε από το κρύο, ανάμεσα στον γόνο και στο τοίχωμα της κυψέλης βάλτε ένα πλαίσιο με μέλι και γύρη (δεν είναι απαραίτητο σε ζεστές περιοχές).
Βρείτε ένα πλαίσιο με το περισσότερο καλυμμένο γόνο (4 πλαίσιο) (εικ. α).
Τοποθετήστε το δεξιά από το 7 πλαίσιο (τελευταίο πλαίσιο με γόνο). Αυτό προτρέπει την βασίλισσα να μετακινηθεί στο 6 πλαίσιο (ήταν το 7 πλαίσιο), στο οποίο και θα γεννήσει επειδή αυτό το πλαίσιο είναι μεταξύ δύο γόνων και είναι πιο ζεστά (εικ. β).
Μετά από 7-10 μέρες, επαναλάβετε τη διαδικασία (εικ γ & δ).
Συνεχίστε ώσπου να δείτε ένα μεγάλο συμπαγή γόνο.
ο κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μετακινούμε πλαίσια της ίδιας κυψέλης καί έτσι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος στο να μεταδοθεί κάποια ασθένεια. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η επέκταση γίνεται προς μία κατεύθυνση, διευκολύνοντας κατά πολύ την επιθεώρηση του μελισσιού.

Ενώ αυτός είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης του μελισσιού, δεν θα πρέπει ποτέ να μεταφερθεί γόνος μετά από ένα άδειο πλαίσιο, σαν αποτέλεσμα παγωμένος νεκρός γόνος. Αν παρθούν αυτά τα μέτρα, θα δείται πολύ καλά αποτελέσματα!Χρήση δύο βασιλισσών (Μέθοδος διπλής βασίλισσας) 

Η δεύτερη μέθοδος που θα σας βοηθήσει στο να αυξηθεί η παραγωγή μελιού, είναι η χρησιμοποίηση δύο βασιλισσών σε μία κυψέλη. Η Εμπειρία ανάμεσα σε μελισσοκόμους με πολλά μελίσσια έχει δήξει ότι μελίσσια με δύο βασίλισσες αποδίδουν πάντα περισσότερο μέλι απο ότι τα μελίσσια με μονή βασίλισσα. Αυτό διστυχώς δεν προτιμάτε στην βιολογική μελισσοκόμία διότι τίς περισσότερες φόρες χρειάζεται βοηθητική τροφοδότηση του μελισιού με διπλή βασίλισσα, το οποίο και αποφέυγεται στην βιολογική μελισσοκομική πρακτική. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μείνουν χώρια οι βασίλισσες.
1ος τρόπος:
Χρησιμοποιούμε ένα διώροφο μελίσσι με νεαρό γόνο (λάβρες ως 3 ημερών) και στους δύο ορόφους.
Βάζουμε χώρισμα μεταξύ των δύο ορόφων και εξασφαλίζουμε δεύτερη είσοδο στον επάνω όροφο.
Σε τρείς μέρες κάνουμε επιθεώρηση για να βρούμε τη βασίλισσα. Διαπιστώνουμε σε ποιόν όροφο βρίσκονται κελιά ορφάνιας. Καταστρέφουμε τα μικρά, κακοσχηματισμένα και αφήνουμε τα καλύτερα. Αντικαθιστούμε το χώρισμα με βασιλικό διάφραγμα, ώστε να συνενωθούν οι πληθυσμοί των δύο ορόφων.

Μια μέρα πριν εκκολαφθεί η δεύτερη βασίλισσα στον όροφο με τα βασιλικά κελιά, δηλαδή 7-8 ημέρες μετά την πρώτη επέμβαση, τοποθετούμε πάλι το χώρισμα στη θέση του διαφράγματος. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί η παρθένα βασίλισσα είναι μικρή και μπορεί να περάσει από το διάφραγμα και να θανατωθεί από την πρώτη βασίλισσα της κυψέλης.

Δέκα ημέρες μετά την πιθανή εκκόλαψη της δεύτερης βασίλισσας κάνουμε μια γρήγορη επιθεώρηση, για να διαπιστώσουμε αν γονιμοποιήθηκε.
Αν ναι, θα αντικαταστήσουμε το χώρισμα με διπλό βασιλικό διάφραγμα. Μεταξύ των δύο διαφραγμάτων πρέπει να υπάρχει κενός χώρος ενός περίπου εκατοστού.

Το μελίσσι θα παραμείνει με τις δύο βασίλισσες για να δυναμώσει. Αφαιρούμε την παλιά βασίλισσα τριάντα περίπου ημέρες πριν από την κύρια ανθοφορία.

2ος τρόπος:
Tο μελίσσι χωρίζεται στα δυο με σήτα αερισμού.
Η βασίλισσα και ο γόνος μεταφέρονται στον επάνω όροφο στον οποίο και δημιουργείται μια δεύτερη είσοδος. Στο κάτω πάτωμα που το μελίσσι είναι ορφανό αφήνεται ένα πλαίσιο γόνου με προνύμφες ηλικίας 1-2 ημερών και ένα πλαίσιο με μέλι και γύρη.

Την τρίτη ημέρα η σήτα αερισμού αντικαθίσταται με διπλό βασιλικό διάφραγμα και παρεμβάλλεται ανάμεσα ένα πάτωμα.Κάτω ήδη έχουμε βασιλικά κελιά, δεν το πειράζουμε για 20-25 ημέρες έως ότου εκκολαφτεί η νέα του βασίλισσα και να αρχίσει να γεννά.

Το μελίσσι θα παραμείνει με τις δύο βασίλισσες για να δυναμώσει. Αφαιρούμε την παλιά βασίλισσα τριάντα περίπου ημέρες πριν από την κύρια ανθοφορία. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μειώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο σμηνουργίας επειδή το μελίσσι χωρίζεται προσωρινά και υπάρχει αφθονία φερομόνης (από τις δύο βασίλισσες) συγκρότησης του μελισσιού!

Γιάννης Αναγνωστόπουλος
http://bio-meli.blogspot.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια