Widget Recent Post No.

Ηλιακή Θέρμανση Μελισσιών. Διπλάσια παραγωγή μελιού!!!
ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ


Θα πρέπει να σας ομολογήσουμε, αγαπητοί μας αναγνώστες, πως τα στοιχεία για το σημερινό άρθρο μας δεν τα είχαμε υπ όψη μας – μας τα έστειλε ένας φίλος αναγνώστης.
Εμείς με τη σειρά μας, αναζητήσαμε πρωτότυπες πηγές για το θέμα αυτό, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που βρήκαμε και σήμερα σας παρουσιάζουμε την «Ηλιακή Θέρμανση των Μελισσιών» και πως αυτή συμβάλει στο διπλασιασμό της παραγωγής μελιού από ένα μελίσσι!

Στο τέλος του άρθρου, σας παραθέτουμε αυτούσιο και το e-mail που λάβαμε από τον φίλο μας αναγνώστη.... χωρίς καμιά λογοκρισία!
Το σημερινό μας θέμα, λοιπόν, αναφέρεται στα πειράματα που έκαναν και στα συμπεράσματα που κατέληξαν, το έτος 2001, τρεις Ισραηλινοί επιστήμονες, σχετικά με την επίδραση και τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας πάνω σε ένα μελίσσι.
Τα σχετικά πειράματα έγιναν στα παράκτια του Ισραήλ, τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, πως οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τους μήνες αυτούς στην περιοχή εκείνη, είναι ανάλογες με αυτές που επικρατούν σε εμάς δυο μήνες αργότερα περίπου, λόγω διαφοράς στο γεωγραφικό πλάτος των δυο χωρών. Με άλλα λόγια τα πειράματα αυτά θα είχαν ανάλογα αποτελέσματα αν γινόντουσαν στη χώρα μας το τρίμηνο Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο - την άνοιξη δηλαδή! 

Οι τρεις Ισραηλινοί επιστήμονες θέλησαν να μελετήσουν την επίδραση της ηλιακής θέρμανσης πάνω στις μέλισσες και για να το πετύχουν αυτό έβαψαν κάποιες στάνταρ κυψέλες με σκούρο χρώμα (χωρίς να τους κάνουν καμιά άλλη αλλαγή-παρέμβαση) και τις έβαλαν κάτω από ένα κάλυμμα πολυαιθυλενίου – είναι το υλικό που χρησιμοποιούμε στα θερμοκήπια -  με σκοπό να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο επιδρά η έξτρα ηλιακή θερμική ενέργεια, στον πληθυσμό των μελισσών, στην αύξηση του γόνου και στην παραγωγή μελιού.

Πιο συγκεκριμένα. ο γόνος αυξήθηκε κατά 59% στις καλυμμένες κυψέλες του πειράματος, όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίασε μείωση κατά 8,4% στις κυψέλες που δεν ήταν καλυμμένες.
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, όσα μελίσσια ζούσαν σε κυψέλες που τα κάλυπτε το πολυαιθυλενίου και μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να δουλέψουν ενεργειακά και να συγκεντρώσουν την ηλιακή θερμότητα, έδωσαν ± 20,8 κιλά μέλι / αποικία, ενώ όσα μελίσσια ζούσαν σε μη καλυπτόμενες κυψέλες, έδωσαν μόνο ± 10.2 κιλά μέλι / αποικία

Αποδείχτηκε περίτρανα ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούσαν μέσα στις καλυπτόμενες κυψέλες κατά τη διάρκεια της ημέρας, οδήγησε σε ταχύτερη αύξηση του γόνου, σε μεγαλύτερους πληθυσμούς μελισσών και σε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή μελιού ανά μελίσσι – διπλάσια και πάνω!

Ας δούμε όμως κάποιες επί μέρους επισημάνσεις που κάνουν οι τρεις αυτοί επιστήμονες, σχετικά με όλα αυτά, αναφερόμενοι και σε πειράματα προγενέστερων επιστημόνων. 

1- Επιβεβαιώνουν:
Όπως γνωρίζουμε, η θέρμανση της φωλιάς και του γόνου γίνεται από την κίνηση των εργατριών. Αυτό όμως έχει ένα ενεργειακό κόστος που σημαίνει κατανάλωση μελιού. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει, για παράδειγμα, από 28°C στους 17°C, ο μεταβολικός ρυθμό μιας αποικίας μελισσών αυξάνεται από τα 7 στα 19 Watt / Kg (Southwick, 1982). Με άλλα λόγια, οι μέλισσες στους 17°C καταναλώνουν πάνω από 2,5 φορές περισσότερο μέλι για να κρατήσουν ζεστή τη φωλιά και το γόνο, από ότι θα κατανάλωναν αν η θερμοκρασία ήταν 28°C.
Τη μας λέει αυτό? Μας λέει ότι αν με κάποιο τρόπο, ανεβάσουμε τη θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη για κάποιες ώρες (π.χ. από την ηλιακή ακτινοβολία, κατά τη διάρκεια της ημέρας) αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξοικονόμηση μελιού! 

2- Αναρωτιούνται:
Συνίσταται η μόνωση της κυψέλης τον χειμώνα? Εδώ οι Ισραηλίτες επιστήμονες αφού παραθέτουν μια σειρά από έρευνες και πειράματα που έχουν κάνει πριν από αυτούς κάποιοι άλλοι επιστήμονες, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μια καλά μονωμένη κυψέλη το χειμώνα μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή μελιού, αλλά επισημαίνουν τους κινδύνους που θα προκαλέσει σε μια τέτοια περίπτωση η εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικό της κυψέλης. Από την άλλη μεριά, αναφέρουν, πως δεν έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μόνωσης μιας κυψέλης και αύξησης γόνου, πληθυσμού και παραγωγής μελιού.

Και συνεχίζουν: Μερικοί άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει την ηλιακή θέρμανση των κυψελών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για παράδειγμα, ο Morse (1999) συνέστησε τη διατήρηση των μελισσιών το χειμώνα , στη Βόρεια ΗΠΑ, μέσα σε σκουρόχρωμες κυψέλες, τοποθετημένες σε προσήλιο μέρος. Όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις πως αυτό είχε κάποια ευεργετική επίδραση πάνω στα μελίσσια. 
  
Αναφέρουν ακόμα πως, σε πειράματα που έκανε ο Owens (1967)  με μονωμένες κυψέλες, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη κατά 7°C έναντι των μη μονωμένων κυψελών κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας η μόνωση επιδρούσε αρνητικά, αφού εμπόδιζε τη διείσδυση της θερμότητας που παράγει η ηλιακή ακτινοβολία, να εισέλθει μέσα στην κυψέλη.

3- Συμπεραίνουν:
Η μεγαλύτερη παραγωγή μελιού από τα μελίσσια του πειράματος που βρισκόντουσαν μέσα σε καλυμμένες κυψέλες και μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ηλιακή ενέργεια, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ταχύτερη αύξηση του γόνου και στη δημιουργία μεγάλων πληθυσμών. Ακόμα, η αυξημένη θερμοκρασία γύρω από το γόνο, ίσως να υποβοηθάει να γίνονται αποδοτικότερα, διάφορες άλλες δραστηριότητες των εργατριών, όπως είναι η ωρίμανση του μελιού, για παράδειγμα.

Ακόμα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που επικράτησαν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μείωσαν τη θερμορυθμιστική δαπάνη ενέργειας από τις εργάτριες, που κινήθηκαν λιγότερο και έτσι μείωσαν την κατανάλωση τροφών. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνεται, για παράδειγμα, από τους 35 στους 10 ° C, η κατανάλωση οξυγόνου ανά εργάτρια αυξάνει από τα 4 στα 44 ml. οξυγόνου / γραμμάριο σωματικού βάρους / ώρα (Southwick, 1991).

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι ακόμη και σε υποτροπικά κλίματα (όπως το κλίμα των μεσογειακών χωρών) κυψέλες που μπορούν να εκμεταλλευτούν την ηλιακή ακτινοβολία την άνοιξη συμβάλουν στη μεγαλύτερη εκτροφή του γόνου και, εν συνεχεία, στην υψηλότερη παραγωγή μελιού

4- Συνιστούν:
Συνιστούμε στους μελισσοκόμους να πειραματιστούν πάνω σε αυτή τη τεχνική της κάλυψης των κυψελών με πολυαιθυλένιο για να διαπιστώσουν, αν πέρα από τα οφέλη, η τεχνική αυτή ταιριάζει με το ιδιαίτερο στιλ της διαχείρισης τους και αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
Επειδή όμως αυτή η τεχνική της κάλυψης των κυψελών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μελίσσια, σας συνιστούμε κάθε φορά που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος φτάσει στους 23°C, να αφαιρείτε το κάλυμμα γύρω από τις κυψέλες για να αποφύγετε την υπερθέρμανση τους???


Εμείς πάνω σε όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1- Αυτή η τελευταία φράση, δικαιολογεί πλήρως γιατί δεν έγινε εκμετάλλευση αυτής της τεχνικής από τους μελισσοκόμους. Γιατί, πέρα από δύσχρηστη (ποίος μελισσοκόμος μπορεί να κάθεται και να βάζει μέσα σε ένα  θερμοκήπιο την κάθε του κυψέλη ξεχωριστά?) αποδεικνύεται στο τέλος και επικίνδυνη, αν οι θερμοκρασίες ξεφύγουν πάνω από τους 23ο C!!! Πέρα όμως απ αυτό, δεν μας λένε τι κάνουμε με αυτές τις κυψέλες το καλοκαίρι? Τις ξαναβάφουμε...

2- Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να εξισώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της δικής μας κυψέλης με αυτές του πειράματος. Μπορεί η βασική ιδέα να είναι ίδια – δηλαδή η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας την άνοιξη - μα ο τρόπος λειτουργίας τους είναι τελείως διαφορετικός. Αλλά και οι συνθήκες που έγινε το πείραμα, έχουν διαφορές με τις δικές μας συνθήκες.
Εξ άλλου εμείς έχουμε μετρήσει και υποστηρίζουμε αύξηση παραγωγής μελιού 30% και όχι 100%, που υποστηρίζουν οι Ισραηλίτες επιστήμονες! 

3- Σε ότι μας αφορά όμως, η μελέτη αυτή αποδεικνύει περίτρανα αυτό που γράφει ο καλός φίλος αναγνώστης! Ότι δηλαδή οι Ενεργειακές Βιοκλιματιζόμενες Κυψέλες αποτελούν μια πραγματική επανάσταση, αφού καταφέρνουν να δουλεύουν ενεργειακά, εκμεταλλευόμενες την ηλιακή ενέργεια, όχι μόνο την άνοιξη, μα και το καλοκαίρι (εκμεταλλευόμενες τα μελτέμια για μείωση θερμοκρασίας)!

Και όλα αυτά διατηρώντας το ίδιο βάρος και τις ίδιες διαστάσεις με τις στάνταρ κυψέλες, με τις οποίες είναι απόλυτα συμβατές! Οι Ενεργειακές Κυψέλες δηλαδή, είναι πρακτικές, λειτουργικές και φιλικές στη χρήση τους!


Κλείνοντας και το σημερινό μας άρθρο, σας παραθέτουμε την επιστολή του φίλου, αναγνώστη που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας ενημερώσει σχετικά.

Αγαπητέ κύριε Δερμάτη,
Παρακολουθώ από απόσταση και διακριτικά τον αγώνα που δίνεις για την καθιέρωση της ενεργειακής βιοκλιματιζόμενης κυψέλης που μας παρουσίασες στο 3ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Μελισσοκομικό Συνέδριο. Παρά τον σκεπτικισμό που μπορεί να προκαλέσει στους απλούς μελισσοκόμους του μεροκάματου, μια τόσο ‘επαναστατική’ εφεύρεση  (εσύ ο ίδιος την ονόμασες έτσι στο συνέδριο), δεν σου κρύβω πως εγώ και πολλοί άλλοι ακόμα βλέπουμε με πολύ θετικό μάτι την πρότασή σου. Πολλοί μάλιστα από εμάς περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθει η εποχή που θα μπορέσουμε να την δοκιμάσουμε, για να αποκτήσουμε μια ίδια αντίληψη των πλεονεκτημάτων της.
Επειδή γράφτηκαν πολλά σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα που παρακολουθώ αλλά έχω σαν αρχή να μην επεμβαίνω, σου στέλνω τα αποτελέσματα ενός πειράματος που έγινε το 2001 στο Ισραήλ, σχετικά με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την καλύτερη ανάπτυξη των μελισσιών και την μεγαλύτερη παραγωγή μελιού.  http://www.apiservices.com/articles/us/solar_heating.htm

Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος, όπως και αυτά που κάναμε εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια με τις βιοκλιματικές κυψέλες, αποδεικνύουν πως βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο με τις ενεργειακές σου κυψέλες.

Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να επισπεύσεις την κατασκευή του μεικτού καπακιού που μας παρουσίασες πριν μερικούς μήνες από το blog σου, γιατί πιστεύω πως είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα που θα αναδείξει στο έπακρο όλα τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής κυψέλης, αλλά και που θα βοηθήσει όλους τους μελισσοκόμους που έχουν καταταλαιπωρήσει τα μελίσσια τους με τα καπάκια τύπου Αυστραλίας.

Θα ήθελα επίσης να σε συμβουλεύσω, να σταματήσεις να συνομιλείς μέσα από τα blogs και τα forums με άσχετους ή ημιμαθείς τύπους για θέματα τεχνικά και επιστημονικά, γιατί αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει στη δουλειά σου. Είναι προφανές πως όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι αποτελούν φερέφωνα και όργανα κατεστημένων συμφερόντων ή στην καλύτερη περίπτωση εκφράζουν τις συμπλεγματικές τους απόψεις, νιώθοντας φθόνο που κάποιος άλλος και όχι αυτοί ανακάλυψε κάτι τόσο απλό μα και τόσο ελπιδοφόρο.

Σε διαβεβαιώνω πως είμαστε πολλοί οι  μελισσοκόμοι επιστήμονες που βρισκόμαστε στο πλευρό σου και που θέλουμε να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την βελτίωση της ιδέας σου.
Με μεγάλη εκτίμηση.
Επιμέλεια: Μανόλης Δερματης, ερευνητής μελισσοκόμος, συγγραφέας του βιβλίου "Η Ιστορία Μιας Βασίλισσας"

Δημοσίευση σχολίου

4 Σχόλια

 1. Καταντα γελοιο το να προσπαθεις να συσχετισεις εμμεσως μια επιστημονικη ερευνα ,που καμια απολυτως σχεση δεν εχει με την δικη σου κατασκευη, με τα δηθεν επιτευγματα της κυψελης σου.Πρωτα-πρωτα εδω μιλαει για παγιδευση της θερμοτητας απο την ηλιακη ακτινοβολια μεσω του καλυματος πολυουρεθανης,πραγμα που λειπει απο την δικη σου κατασκευη.Αντιθετα στην "βιονεργειακη κυψελη" σου τοσο η εισροη οσο και η διαφυγη της θερμοτητας δια μεσου της πλευρας διενεργειται ελευθερα.Πραγμα που σημαινει, οτι με τον ιδιο ρυθμο που εισρει θερμοτητα στο συστημα με τον ιδιο ακριβως ρυθμο και απαγεται (η οποια θερμοτητα υπαρχει,ακομη και αυτη που παραγεται απο το σμηνος) μολις αντιστραφουν οι συνθηκες.Αυτο που υποστηριξες σε αλλη αναρτηση σου,περι δηθεν παγιδευσης της θερμοτητας απο το σμηνος ,το αντικρουει η παραπανω ερευνα που αναφερει" Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει, για παράδειγμα, από 28°C στους 17°C, ο μεταβολικός ρυθμό μιας αποικίας μελισσών αυξάνεται από τα 7 στα 19 Watt / Kg (Southwick, 1982). Με άλλα λόγια, οι μέλισσες στους 17°C καταναλώνουν πάνω από 2,5 φορές περισσότερο μέλι για να κρατήσουν ζεστή τη φωλιά και το γόνο, από ότι θα κατανάλωναν αν η θερμοκρασία ήταν 28°C."Εξηγησε λοιπον αν και πως εχουμε μικροτερη ροη στην διαφυγη θερμοτητας απο την νοτια πλευρα το βραδυ .Γιατι αυτη ειναι που κερδιζει θερμοτητα την ημερα και αυτη μας ενδιαφερει ως προς την ποσοτητα θερμοτητας που αντιστοιχα απαγει το βραδυ στην αντιστροφη των συνθηκων .Τοτε μονο θα δουμε αν η συνολικη της δραση ειναι θετικη η αρνητικη..Η βορια πλευρα δεν συμμετεχει στη προσφορα θερμοτητας και η δραση της ειναι ΜΟΝΟ αρνητικη.Αυτο σημαινει απλα οτι ,αν εχει μικροτερη μονωση οι απωλειες του συστηματος θα ηταν ακομη μεγαλυτερες.Με αλλα λογια ας κανουμε εναν κατανοητο παραλληλισμο με εναν οικογενιακο προυπολογισμο στον οποιο εισερχεται ενας μονο μισθος.Εκεινο που εχει σημασια για να προκυψει θετικο πλεονασμα δεν ειναι μονο να μην υπερκαταναλωνουν τα υπολοιπα μελη,αλλα και ο ιδιος αυτος που προσφερει τον μισθο του στον οικογενειακο κορβανα ,να μην τον καταναλωνει ολον μονος του.Γιατι αν δαπανα οσα βγαζει ειναι φανερο οτι δεν προσφερει τιποτα.Και αν μαλιστα καταναλωνει περισσοτερα απο οσα βγαζει συνεισφερει αρνητικα.Αρα για να επανελθουμε στα της κυψελης μη μας λες για το ποσο λιγοτερο "καταναλωνει" η βορεινη πλευρα,Πες μας και ποσο "καταναλωνει" η νοτια για να δουμε ποια ειναι η συνολικη προσφορα της στο συστημα.
  Σ.Γριβας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλο θα ηταν επισης, εστω ενας απο αυτους τους επιστημονες -μελισσοκομους που αναφερει στην επιστολη του ο ανωνυμος φιλος σου ,να βρει το θαρρος να δημοσιευσει επωνυμα τις αποψεις του πανω στο θεμα.Επωνυμα ομως!!!Σ.Γριβας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλώς τον ταχτικό φίλο μας,

  Την τελευταία φορά που «μιλήσαμε» για το θέμα, σε προσκάλεσα να τα πούμε από κοντά ή τηλεφωνικά ή έστω με e-mail. Εσύ αντίθετα εξαφανίστηκες και παρέμεινες άφαντος, περιμένοντας την ευκαιρία να «ξαναχτυπήσεις».
  Θα ακολουθήσω λοιπόν τη συμβουλή του φίλου, αναγνώστη και δεν θα εμπλακώ μαζί σου σε συζητήσεις.
  Εξ άλλου από τα παραδείγματα με τα νερά και τα κουβαδάκια, τώρα πήγες στα παραδείγματα με τους μισθούς και τα ευρώπουλα!!! Άρα εγώ τη να πω???
  Αφήνω όμως τους χιλιάδες φίλους αναγνώστες που διάβασαν ή θα διαβάσουν τις επόμενες μέρες αυτό το άρθρο και μαζί και το δικό σου σχόλιο, να προβληματιστούν, και κρίνουν σε ποια κατηγορία ανήκεις......
  Με φιλικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε Σ. Γρίβας,
  Επειδή ίσως να μη το κατάλαβες, σε καλώ επίσημα να παραβρεθείς το επόμενο Σάββατο 31/1 στη μάζωξη που διοργανώνουμε εδώ στα Ν. Στύρα, όπου εκτός των άλλων θα γίνει και ανοιχτή συζήτηση για την Ενεργειακή Κυψέλη. Μπορείς λοιπόν να έρθεις και να αναπτύξεις όλες σου τις απόψεις, ενώπιον κοινού, όπου θα πάρεις και όλες τις απαντήσεις που σε βασανίζουν.
  Λεπτομέρειες (πως θα έρθεις, που θα έρθεις κλπ) μπορείς να βρεις στο site ή να μου τηλεφωνήσεις.
  Φιλικά
  Μανόλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή