Widget Recent Post No.

Ποιες οι διαφορές κανονικής και βιολογικής μελισσοκομίας;Ερώτηση μελισσοκόμου...
Ποιες οι διαφορές κανονικής και βιολογικής μελισσοκομίας;


Απάντηση...
Καλησπέρα φίλε μου. Παρακάτω σου παραθέτω όλη την νομοθεσία που πρέπει να τηρεί ένας μελισσοκόμος για να ασκεί Βιολογική Μελισσοκομία. Όπως καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, συγκριτικά πάντα με την "κανονική" μελισσοκομία. Η πιστοποίηση για να γίνει κάποιος βιολογικός μελισσοκόμος, δεν υπονοεί ότι το μέλι ενός απλού μελισσοκόμου δεν είναι βιολογικό η κατώτερης ποιότητας, εφόσον το μέλι αλλά και όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα είναι από την φύση τους βιολογικά. Απλώς κάνοντας βιολογική παίρνεις την πιστοποίηση και στη συνέχεια μπορείς να πουλάς ακριβότερα το μέλι σου.

Το κύριο χαρακτηριστικό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μιλώντας με φίλους μελισσοκόμους που ασκούν βιολογική μελισσοκομία είναι η απόστασεις στις νομές. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μετακινήσουμε τα μελίσσια σε περιοχές που γίνονται καλλιέργειες όπως για παράδειγμα η πορτοκαλιά. Συγκεκριμένα ο νόμος λέει ότι πρέπει να απέχουμε 3 χιλιόμετρα από κάθε συμβατική καλλιέργεια (για τη περίοδο που παίρνουμε μέλι). Οι μεταφορές σε ελατοδάση πεύκα κλπ επιτρέπονται κανονικά.

Επίσης ένας βιολογικός μελισσοκόμος δεν επιτρέπεται να ταΐσει ζάχαρη - και σε περιπτώσεις λιμοκτονίας το χειμώνα επιτρέπεται μόνο η ζάχαρη προερχόμενη από βιολογική καλλιέργεια.

Επίσης ο βιολογικός μελισσοκόμος δεν πρέπει να αγοράζει φύλα κηρήθρας απο το εμπόριο, αλλά να φτιάχνει δικά του απο απολεπίσματα ή εναλλακτικά να βάζει άδειο πλαίσιο συρματωμένο. 

Αυτό που γνωρίζω είναι οτι η υπηρεσία πιστοποίησης κάνει τακτικούς ελέγχους στο μέλι που πουλά ο μελισσοκόμος γι αυτό πρέπει να τηρούνται όλες οι προυποθέσεις. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τους νόμους...


Η βιολογική μελισσοκομία ακολουθεί τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής αλλά επιπλέον υπόκειται σε επιπρόσθετους κανόνες, υποχρεώσεις & ελέγχους τους οποίους και παραθέτουμε κατηγοριοποιημένους:

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 1. Προτιμάται η χρησιμοποίηση του είδους Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.
 2. Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορούν να πωλούνται με αναφορές σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.
 3. Για την ανασύσταση των μελισσιών, επιτρέπεται να αντικαθίσταται το 10% ετησίως των βασιλισσών και των σμηνών από βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα βιολογικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρύθρες ή φύλλα κηρυθρών που προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.
ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 1. Τα μελισσοκομεία πρέπει να εγκαθίστανται σε περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές νέκταρος και γύρης οι οποίες συνίστανται κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή, ανάλογα με την περίπτωση, αυτοφυή βλάστηση ή δάση μη βιολογικής διαχείρισης ή καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 2. Τα μελισσοκομεία πρέπει να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης των μελισσοκομικών προϊόντων ή επιδείνωσης της υγείας των μελισσών.
 3. Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση ή/και καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής παραγωγής ως βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε διαχείμαση.
 4. Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου χάρτη ενδεδειγμένης κλίμακας που καταγράφει την θέση των μελισσιών. Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις κατάλληλες αναλύσεις, εάν είναι απαραίτητο, ότι οι τοποθεσίες στις οποίες εχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του κανονισμού για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 5. Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να καταγράφεται μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 1. Στο τέλος της περιόδου παραγωγής, πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα.
 2. Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης νέκταρος ή μελιτώματος. Η εκτροφή πρέπει να πραγματοποιείται με βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.
 3. Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται στο μελισσοκομικό μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές είναι: τύπος του προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες χρησιμοποιείται η τροφή.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
 1. Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κηρυθρών, ιδίως έναντι επιβλαβών οργανισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τρωκτικοκτόνα (πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες) και τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ του Καν. (Ε.Κ.) 889/2008 ενδεδειγμένα προϊόντα.
 2. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύμανση των μελισσιών, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.
 3. Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται μόνο για την περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).
 4. Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης, ευκαλυπτόλης ή καμφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).
 5. Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία. Στη συνέχεια, τα μελίσσια αυτά θα υπόκεινται σε περίοδο μετατροπής διάρκειας ενός έτους.
 6. Κάθε φορά που πρόκειται να χορηγηθούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της δραστικής φαρμακολογικής ουσίας, καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η ποσολογία, ο τρόπος χορήγησης, η διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη από το νόμο περίοδος απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται σαφώς.
ΥΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 1. Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.
 2. Εντός των κυψελών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά προϊόντα όπως πρόπολη κερί & φυτικά ελαία ΚΕΡΙ.
 3. Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.
 4. Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια μετατροπής, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο:
 5. αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά κερί μελισσών βιολογικής εκτροφής
 6. όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή και
 7. υπό τον όρο ότι αυτό προέρχεται από απολεπίσματα κηρυθρών.
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 1. Απαγορεύεται η καταστροφή των μελισσών στις κηρύθρες ως πρακτική συνδεόμενη με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών προϊόντων.
 2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.
 3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρυθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού.
 4. Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών.
 5. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών προϊόντων.
 6. Καταγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.
 7. Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
 1. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία
 2. Να τεκμηριώνει λογιστικά κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο στην εκμετάλλευση τουπροϊόν (είδος, ποσότητα, σύσταση, προέλευση).
 3. Να ζητά πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και Ποσότητας για κάθε προϊόν που αγοράζει (εφόδια, τροφές κ.ά).
 4. Να εκδίδει πιστοποιητικό παρτίδας για κάθε παρτίδα προϊόντος που διαθέτει.
 5. Να καταγράφει την πώληση σε ημερολόγιο πώλησης, τις επεμβάσεις σε ημερολόγιο εργασιών, τις θεραπευτικές αγωγές στο ημερολόγιο Θεραπευτικών Αγωγών.
 6. Να ενημερώνει κάθε αύξηση ή μείωση των μελισσιών το Φορέα.
 7. Να εφαρμόζει «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» που εκπονεί ο φορέας.
 8. Να εγγυάται την ελεύθερη & ανεμπόδιστη πρόσβαση των ελεγκτικών οργάνων σε
 9. τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.
 10. Να χρησιμοποιεί νόμιμα το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό παρτίδας, Σήμα, Ταυτότητες, Ιδιότητα, κ.ά.
 11. Τέλος δεσμεύεται να αποδεχθεί την επιβολή των κυρώσεων του καν. 2092/91 (άρθρο 9 και 10)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια